Chân máy đo đạc
Xem
 Các loại chân máy trắc địa

define_rating: 2.4/5 (195 define_rating_total_vote)

Xem
Chân nhôm toàn đạc

define_rating: 2.2/5 (141 define_rating_total_vote)

Xem
Chân nhôm kinh vĩ

define_rating: 2.1/5 (137 define_rating_total_vote)

Xem
Chân nhôm thủy bình

define_rating: 2.3/5 (144 define_rating_total_vote)

Xem
Chân máy laser

define_rating: 2.2/5 (139 define_rating_total_vote)

Đối tác