Hỏi : Chưa rõ

cho em hỏi .em dùng máy toàn đạc south nts321b để đo bình đồ va trút số liệu bằng phần mền dpsurver2.8 thi bình đồ nó bị ngược so với 2 điểm làm hướng vậy do em do sai hay do thiếu cài đặt trong máy xin giúp em xin cảm ơn

Đáp :  Admin.

chào bạn, bạn đo như vậy rất có thể bạn sai ở chổ chuyển trạm. lúc chuyển trạm bạn nên lôi toa độ ra và định hướng về điểm đó. 

Đối tác